צינורות טכנופלקס>> צינורות ארמובין>> צינורות שקופים>> אביזרי חיבור לצנרת פל-בר>>
בנדים>> צינורות אירופלקס לאוויר>> צינורות גז>> <<משאבות דישון דוזוטרון
צינורות לריתוך>> צינורות חשמל>> צינור גן ירוק>> << ברזים כדוריים שגיב
צינורות סופרפלקס לריסוס>> צינורות ג'קוזי>> צינורות כיבוי אש>> << ברז גן שגיב
צינורות לניקוז>> צינורות למזון>> צינורות אוויר ואקום>>  
צינורות טרמו>> ממטירים RAIN BIRD>> מתזים RIAN BIRD>>