08-05-13 TPY 0045-Edit Low Rez

התזה תת קרקעית:

מתזי גיחה מותקנים מתחת לפני הקרקע על פי תכנון מראש. 
בעת פתיחת זרם המים מתז הגיחה "קופץ" מעל פני הקרקע ומשקה את השטח לפי הדגם המותקן. 
מתזים אלו ניתנים לכוונון הגזרה ולכיוון רדיוס ההשקיה.
מתזים מיועדים לטווחים החל מ- 1 מטר ועד ל - 4.5 מטר

למוצרים בקטלוג לחץ כאן>>
למפרט טכני לחץ כאן>>

Img8403 copy

המטרה תת קרקעית:

ממטירי גיחה המותקנים מתחת לפני הקרקע על פי תכנון מראש. 
בעת פתיחת זרם המים ממטיר הגיחה "קופץ" מעל פני הקרקע ומשקה את השטח לפי הדגם המותקן. 
ממטירים אלו ניתנים לכוונון הגזרה ולכיוון רדיוס ההשקיה. 
ממטירים מיועדים לטווחים החל מ- 4.5 מטר ועד ל- 24 מטר

למוצרים בקטלוג לחץ כאן>>
למפרט טכני לחץ כאן>>

Img8294 copy

המטרה חיצונית:

ממטרות המיועדות להשקיית/הרטבת שטחי גינון פרטי.
ניתן להשיג כולל יתד לייצוב באדמה או כולל מזחלת להנחה על פני הקרקע.
בחלק מהדגמים ניתן לכוונן את רדיוס ההתזה ואת גזרת ההתזה. 

למוצרים בקטלוג לחץ כאן>>
לקטלוג המלא לחץ כאן>>